Niemiecki Instytut Roberta Kocha informuje, że Polska zostanie od 5 grudnia br. zakwalifikowana przez władze niemieckie jako obszar wysokiego ryzyka – Hochrisikogebiet tutaj.

Negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka nie muszą mieć:

 • dzieci do 12 r. życia;
 • osoby zaszczepione (14 dni od podania ostatniej dawki szczepionki dopuszczonej w UE);
 • ozdrowieńcy (28 dni-6 miesięcy po chorobie);
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary.

Co do zasady wszystkie osoby wjeżdżające do Niemiec z obszaru wysokiego ryzyka muszą udać się na 10-dniową kwarantannę. Możesz skrócić kwarantannę, jeżeli wykonasz drugi test po 5 dniach od wjazdu. Osoby zaszczepione i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie. Dzieciom poniżej 12 r. życia kwarantanna kończy się automatycznie po 5 dniach.

Pracownicy transgraniczni lub osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin między obszarem wysokiego ryzyka a Niemcami muszą wykonywać testy dwa razy w tygodniu, żeby nie podlegać kwarantannie.

Przy wjeździe z obszaru wysokiego ryzyka obowiązkowi rejestracji i kwarantannie nie podlegają: 

 • osoby, które podróżują przez Niemcy w tranzycie. Tranzyt powinien odbywać się bez zbędnych postojów oraz noclegu;
 • osoby przewożące zawodowo osoby lub towary;
 • osoby, które przejeżdżały przed wjazdem do Niemiec przez obszar ryzyka bez zbędnych postojów;
 • osoby przekraczające granicę w ramach małego ruchu przygranicznego do 24 godzin;
 • pracownicy transgranczni;
 • członkowie oficjalnych delegacji wracających do Niemiec przez część rządową lotnisk w Berlin-Brandenburg lub Kolonii/Bonn;
 • przy pobycie w Niemczech lub w obszarze wysokiego ryzyka do 72 godzin i przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego:
 • osoby odwiedzające najbliższą rodzinę (pierwszego stopnia), partnerów życiowych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub podróżujące w celu opieki nad osobami pod kuratelą;
 • członkowie korpusu dyplomatycznego i konsularnego, parlamentarzyści i przedstawiciele rządu.

(https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dot-rozprzestrzeniania-sie-koronawirusa-sars-cov-2-w-niemczech)

Przypominamy także,  że zgodnie z obowiązującymi od 24.11.2021r. w Niemczech obostrzeniami kierowcy zawodowi podczas wjazdu na teren zakładu pracy, na rzecz którego wykonują usługę transportową (celem załadunku lub rozładunku towaru) podlegają obowiązkowi okazania dowodu szczepienia, ozdrowienia lub negatywnego testu (tzw. zasada 3G). Wymóg ten nie dotyczy jednak kierowców ciężarówek, jeśli fizyczny kontakt z innymi osobami w miejscu pracy, do którego wjeżdżają, jest wykluczony.

Jednakże każdy zakład pracy może ustalić wewnętrzny przepis regulaminowy, zgodnie z którym wejście/wjazd na teren zakładowy może odbyć się tylko po okazaniu certyfikatu potwierdzającego przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 lub  przebycie tej choroby, czy też negatywny test, dlatego też zalecamy kontakt  z niemieckimi kontrahentami w celu ustalenia, czy wymaga od pracowników swoich zagranicznych partnerów posiadanie certyfikatu.

*Więcej informacji na strefie członkowskiej TLP.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP