NOWOROCZNA KONFERENCJA TLP: PODSUMUJMY MINIONY ROK…WIRTUALNIE

NOWOROCZNA KONFERENCJA TLP: PODSUMUJMY MINIONY ROK…WIRTUALNIE

Pandemia wpłynęła na wiele aspektów naszego zawodowego i prywatnego życia, w tym na spotkania, które corocznie organizowaliśmy w gronie członków i przyjaciół TLP. Aby zorganizować tradycyjną Konferencję noworoczną i podsumować miniony rok z pomocą przyszła nam technika. Udało nam się spotkać w formule hybrydowej. Część zaproszonych gości obecna była fizycznie w specjalnym studiu, a pozostali uczestniczyli w niej licznie on-line. Dziękujemy za Waszą obecność.

Choć miniony rok przypominał raczej beczkę dziegciu niż miodu, w podsumowaniu znalazło się miejsce na pozytywy – jak chociażby wpłynięcie na ostateczny kształt „Pakietu Mobilności” oraz zaskarżenie części przepisów do Trybunału Sprawiedliwości UE. Poza lockdownem, który był szokiem dla przedsiębiorców, spowodował zerwanie łańcuchów dostaw, zatory graniczne, a także obawy kierowców przed podejmowaniem pracy, branża musiała stawić czoła również innym wyzwaniom. Do najtrudniejszych należała niepewność związana z zakończeniem okresu przejściowego Brexitu oraz walka z nieuczciwą konkurencją. Działania TLP skupiały się również na systemie wynagradzania kierowców, poszukiwaniu alternatywnych rynków przewozowych, zrównoważeniu bilansu przewozowego ze wschodnimi sąsiadami Polski, jak również zabezpieczeniu interesów polskiej branży TSL.

Jak podkreślił Prezes TLP Maciej Wroński w wystąpieniu wprowadzającym „był to również rok, w którym mogliśmy liczyć na dużą responsywność i współpracę ze strony administracji rządowej, w szczególności Ministerstw: Infrastruktury, Zdrowia oraz Rozwoju, a także Inspekcji Transport Drogowego i Straży Granicznej. Dobrze układały się również relacje z DG TRAN w Komisji Europejskiej i polskimi europosłami na rzecz udrożnienia wymiany towarowej”.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy jako organizacja będziemy intensywnie wspierać naszych członków w wychodzeniu ze skutków pandemii oraz działać na rzecz możliwie szybkiego powrotu do normalności. Wśród naszych priorytetów wysoko znalazły się działania związane z Pakietem Mobilności, w tym przede wszystkim dotyczące systemu wynagradzania kierowców oraz zasad dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Czeka nas również szereg wyzwań związanych z projektami Komisji Europejskiej od eurowiniet, poprzez nowe normy emisji dla samochodów, skończywszy na inicjatywach mających na celu zwiększenie atrakcyjności sektora transportu. Będziemy również kontynuować walkę z nieuczciwą konkurencją w branży.

„To właśnie państwa branża była tą pierwszą uderzoną potężną falą uderzeniową pandemii” – zwrócił uwagę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marek Niedużak podsumowując miniony rok dla gospodarki. Wskazał również, że branża jest nie tylko krwioobiegiem gospodarki, ale również jej dumą dzięki sukcesowi rodzimych firm. „Jesteśmy w czwórce krajów które najlepiej radzą sobie z pandemią. To przede wszystkim zasługa polskich przedsiębiorców, tego jak są niezwykle zaradni, potrafią się adaptować do trudnych sytuacji, radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, być elastyczni. To jest przede wszystkim wasza zasługa. – powiedział Wiceminister zwracając się do przedsiębiorców. Zapewnił również o otwartości swojej i Ministerstwa Rozwoju na problemy oraz dialog z branżą.

W imieniu Rady TLP głos zabrał Rafał Kwiecień, stawiając na pierwszym miejscu wśród priorytetów walkę z nieuczciwą konkurencją. „To jest klucz. Nie wyobrażam sobie, że w chwili obecnej, kiedy przychodzi nam się mierzyć z nowymi wyzwaniami jakimi jest uchwalony Pakiet Mobilności, będziemy się dodatkowo mierzyć z wyzwaniami, które pojawiają się na naszym wewnętrznym rynku. Ze strony Rady TLP podejmowaliśmy szereg inicjatyw w celu eliminacji nieuczciwych praktyk.”

Statuetki dla uskrzydlających transport

Po raz drugi przyznaliśmy specjalne wyróżnienia naszej organizacji „Skrzydła Transportu” osobom, które aktywnie wspierają nas w rozwiązywaniu problemów branży. Pomimo licznych wyzwań, jakie postawił przed nami miniony rok – mogliśmy niezmiennie liczyć na zaangażowanie wielu osób zarówno po stronie mediów, jak i administracji. Dziennikarze wspierali nas w docieraniu z ważnymi informacjami do całego środowiska transportowo-logistycznego, a także przedstawianiu problemów opinii publicznej oraz środowiskom opiniotwórczym. Po stronie administracji powinniśmy uhonorować setki osób, których wysiłek doprowadził do przygotowania programów pomocowych oraz tych które na bieżąco reagowały na zgłaszane przez postulaty. Nagrody są wyrazem naszego podziękowania za otwartość na te problemy oraz wdzięczności, że w tym trudnym dla wszystkich czasie mogliśmy liczyć na zaangażowanie i aktywność tych osób.

Wyróżnienie dla urzędnika roku powędrowało do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Marka Niedużaka, jako reprezentanta resortu koordynującego wsparcie i współpracę ze środowiskami biznesowymi. Dziękował on pracownikom ministerstwa, którzy spędzali w pracy całe doby nocując w gmachu resortu. Wyraził również nadzieję, że to zaangażowanie dołoży się do sukcesu polskich firm.

Dziennikarzem roku wyróżnionym „Skrzydłami Transportu” została Patrycja Otto z Dziennika Gazety Prawnej, która wielokrotnie podejmowała na łamach DGP ważne dla branży tematy.

Spośród dziennikarzy branżowych wyróżniliśmy Dorotę Ziemkowską z portalu Trans.INFO, która odbierając nagrodę powiedziała: „Rolą dziennikarza branżowego, a nawet obowiązkiem jest opisywanie rzeczywistości, jest tłumaczenie jej, analizowanie. Mogę się cieszyć, że branża doceniła, że przynajmniej w pewnym zakresie tą rolę udało się wypełnić”.

Magdalena Michalak z portalu etransport odebrała statuetkę w szczególnej kategorii za kształtowanie pozytywnego wizerunku branży. Dziękując za wyróżnienie, podkreśliła że cały zespół e-transport, każdego dnia stara się, aby ludzie branży transportowej mieli w nich wsparcie. Jak dodała nagroda to symbol i zobowiązanie, które muszą dodawać skrzydeł i pozwolą coraz lepiej i rzetelnej wspomagać branżę.

Zasłużeni dla transportu RP

Konferencja noworoczna TLP była również okazją do uroczystego wręczenia odznak honorowych „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej” przedstawicielom firm zrzeszonych w organizacji. To odznaczenie resortowe zostało ustanowione w 2000 roku przez Radę Ministrów, aby uhonorować pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej ważnej dziedziny gospodarki narodowej.

Wśród osób uhonorowanych tym wyróżnieniem znaleźli się:

Krzysztof Babiński – Właściciel Babiński Sp. z o.o.

Dirk Bergmann – Prezes Zarządu Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.

Tomasz Kujawa – Członek Zarządu, dyrektor sprzedaży POZKRONE S.A.

Rafał Kwiecień – Prezes Zarządu REGESTA S.A.

Mirosław Maszoński – Prezes/Właściciel Maszoński Logistic Sp. z o.o. Sp.k.


Zdzisław Tymczyszyn – Prezes/Właściciel INTRA S.A.

Wojciech Weiss – Prezes Zarządu LOTOS Paliwa Sp. z o.o.


Daniel Wolszczak – Dyrektor Generalny IVECO Poland Sp. z o.o.

Jarosław Bartczak – Dyrektor Generalny XPO Transport Solutions Poland Sp. z o.o.

Ze względu na pandemię wyróżnienia nie mógł fizycznie odebrać Dirk Hoffmann – Prezes Zarządu, Członek Rady Nadzorczej EWT Truck & Trailer Handels GmBH, Schmitz Cargobull AG, który połączył się z uczestnikami konferencji, aby osobiście podziękować za przyznane odznaczenie.

Ostatni z wyróżnionych, Sjef Boekestijn, Prezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Boekestijn Transport Service Sp. z o.o. dołączył na konferencję pomimo trudności, które spotkały go w drodze – śnieżycy i kolizji samochodowej. Do Warszawy dotarł w kabinie ciężarówki własnej firmy, która realizowała przewóz w pobliżu.  Tacy właśnie są wyróżnieni oznaką honorową członkowie TLP – nieustępliwi i zdeterminowani, aby polski transport rósł w siłę pomimo trudności. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i dziękujemy, że współtworzą naszą organizację.

Pomimo pandemicznych ograniczeń, dzięki licznej choć wirtualnej obecności członków TLP, będziemy dobrze wspominać tą konferencję noworoczną, jednocześnie mając nadzieję, że już wkrótce znów spotkamy się bez bariery szklanego ekranu.

 

Zapraszamy do obejrzenia pełnej relacji z Konferencji Noworocznej TLP.

Opracowała:
Beata Gorczyca
Dyrektor ds. Komunikacji TLP

 

Translate »