TLP apeluje do Minister Rafalskiej w sprawie ubezpieczeń społecznych kierowców

TLP apeluje do Minister Rafalskiej w sprawie ubezpieczeń społecznych kierowców

TLP zwróciło się z apelem do polskich władz o podjęcie pilnej interwencji w sprawie proponowanych zmian w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego („Rozporządzenie”), w szczególności art. 13 ww. Rozporządzenia.  W przyjętym przez Parlament Europejski sprawozdaniu proponuje się, aby pracownik mobilny miał być on ubezpieczony w państwie członkowskim w którym zazwyczaj świadczy pracę. Oznaczać to może dla pracodawcy i pracownika częstą zmianę jurysdykcji ubezpieczeniowej oraz niepewność obowiązującego w tym zakresie prawa.

Taka propozycja nie tylko spowoduje znaczny wzrost kosztów po stronie pracodawcy i zwiększone ryzyko prawne prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych, ale – na co zwracamy uwagę w piśmie do Minister Elżbiety Rafalskiej – stanowi znaczne zagrożenie dla kierowców. Już dziś delegowani na dłuższe okresy czasu pracownicy i ich rodziny mają problemy z wyegzekwowaniem świadczeń socjalnych od zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych. A co będzie, gdy będą musieli dochodzić świadczeń częściowych od kilkunastu zagranicznych odpowiedników polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Ponieważ przyszły kształt planowanych zmian zależy teraz od negocjacji pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, zwracamy się do naszych władz, aby podjęły aktywne działania już nie tylko w obronie pracodawców (którymi w obecnej sytuacji politycznej w Europie mało kto się przejmuje), ale przede wszystkim w obronie pracowników. Dzisiaj Ci pracownicy nie są nawet świadomi możliwych problemów związanych z przyszłymi świadczeniami emerytalnymi i ewentualnymi świadczeniami rentowymi. Ale, gdy zaczną się poważne problemy to będzie to dodatkowy czynnik do podejmowania pracy w zawodzie kierowcy.

 

Pełne tekst wystąpienia do Minister Rafalskiej 

 

Opracował: Maciej Wroński

Zdjęcie: praca.interia.pl

Translate »