Ubocznym skutkiem Pandemii COVID-19 na skutek będzie utrata ważności zaświadczeń ADR kierowców oraz świadectw przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych osób, których uprawnienia zawodowe stracą ważność w tym okresie. Innym skutkiem będzie utrata ważności świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

Aby przeciwdziałać paraliżowi w przewozach towarów niebezpiecznych kilkanaście Państw-Stron ADR (w tym: Niemcy, Francja, Austria, Czechy, Norwegia) przystąpiło do umów wielostronnych M324 i M325, sporządzonych na podstawie przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Celem Umowy M324 jest przeciwdziałanie utracie ważności zaświadczeń ADR kierowców oraz świadectw przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, poprzez wprowadzenie odstępstwa polegającego na przedłużeniu z mocy prawa do 30 listopada 2020 r. terminu ważności tych zaświadczeń i tych świadectw.

Z kolei Umowa M325 ma na celu przeciwdziałanie utracie ważności świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, poprzez wprowadzenie odstępstwa polegającego na przedłużeniu z mocy prawa do 31 sierpnia 2020 r. terminu ważności tych świadectw, bez obowiązku poddawania cystern wymaganym badaniom okresowym lub pośrednim.

Aby umożliwić polskim przewoźnikom i ich kierowcom dalsze świadczenie usług na polskim i europejskim rynku konieczne jest dołączenie przez Polskę do tych umów.

Całe wystąpienie TLP znajdziesz TUTAJ

 

Opracowała:
Małgorzata Wieleba-Walicka
Radca Prawny TLP