23 sierpnia br. TLP wystąpiło do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej możliwości kopiowania i przechowywania przez pracodawców dokumentów potwierdzających tożsamość oraz kwalifikacje zawodowe kierowców (dowodu osobistego, prawo jazdy, karty kierowcy, świadectwa kierowcy oraz zaświadczenia ADR).

Nasze wątpliwości budzą niejednolite przepisy prawne w tym zakresie, a także rozbieżne opinie, które z jednej strony powołują się na uzasadnione potrzeby pracodawców i konieczność sprawdzenia kwalifikacji zawodowych pracowników (pozwalające na dokonywanie kserokopii i ich przechowywanie), a z drugiej strony na obowiązek minimalizacji danych osobowych pracowników (ograniczający możliwość ww. kopiowania i przechowywania).

PRZEJDŹ DO PISMA >>>

O stanowisku UODO będziemy informować Państwa na bieżąco.

Opracowała:
Małgorzata Wieleba-Walicka