Gościmy przedstawicieli administracji z Czarnogóry, którzy odbywają 5-dniową wizytę studyjną w Polsce w ramach instrumentu pomocy technicznej Komisji Europejskiej TAIEX. W wizycie organizowanej przez Komisję Europejską oraz Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy udział biorą: szef Inspekcji Transportu Drogowego wraz z inspektorami oraz przedstawicielami Ministerstwa Inwestycji Kapitałowych Czarnogóry.

Program ten ma na celu udzielanie pomocy technicznej oraz porad w procesie przystosowywania prawa krajowego do przepisów UE oraz spełniania wymogów administracyjnych, implementacji i egzekwowania tegoż prawa.

Dziś, mieliśmy przyjemność odwiedzić wspólnie naszą firmę członkowską – FlixBus, gdzie mieliśmy możliwość przybliżyć naszym gościom nowoczesne rozwiązania telematyczne wykorzystywane do planowania podróży.

Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy administracją publiczną a organizacjami przedsiębiorców są kluczem nie tylko do wzajemnego zrozumienia, ale również kształtowania dobrych warunków rozwoju branży. Dlatego tak aktywnie zabiegamy o aktywny dialog z przedstawicielami administracji wszystkich krajów europejskich.