Przedstawiamy cząstkowe wyniki ankiety przygotowanej wspólnie przez Transport i Logistyka Polska oraz TruckFocus. Celem badania jest ocena skali utrudnień, z którymi mierzy się branża transportowa w związku ze światową pandemią koronawirusa. Jeśli jeszcze nie wypełniłeś ankiety możesz to zrobić przechodząc tutaj.

Wyniki ankiety dla właścicieli firm transportowych

Niestety wnioski z ankiety nie są optymistyczne. Wskazują, że zdecydowana większość przedsiębiorstw boryka się z koniecznością zawieszenia lub ograniczenia swojej działalności. Aż w 17,6% przypadków, działalność firm naszych ankietowanych została już zawieszona.

Większość działających firm zadbała o środki ochronne dla pracowników. Tylko w 4% przypadków (według odpowiedzi naszych ankietowanych) nie wdrożono żadnych środków ochronnych wobec epidemii. Do najczęściej stosowanych działań ochronnych należą: umieszczanie środków dezynfekcyjnych w każdym dziale firmy, wyposażenie pracowników w maski, rękawice ochronne itp., wprowadzenie zakazu wizyt osób niezatrudnionych w firmie oraz ograniczenie bezpośrednich fizycznych kontaktów pracowników biura i magazynu z kierowcami. Choć jak wynika z naszej ankiety przeprowadzonej wśród kierowców, nie czują się oni bezpieczni w obliczu pandemii, większość nie rezygnuje z pracy. Potwierdzają to pracodawcy. Większość z nich nie odczuwa problemów związanych z odmową wykonywania obowiązków przez pracowników.

Właściciele już teraz liczą się ze spadkiem poziomu usług wykonywanych przez ich firmy. Wyniki przedstawiają zdecydowanie pesymistyczny scenariusz.

Już aktualnie w naszym kraju nie brakuje firm, w których przypadku większość pojazdów stoi bezczynnie na placu. Na poniższym wykresie przedstawione zostały odpowiedzi tylko firm które zadeklarowały ciągłość działalności. Przypominamy, że 17,6% badanych zaznaczyło, że ich firma zawiesiła działalność.

Ponad 70% badanych już teraz doświadcza co najmniej znacznych problemów spowodowanych brakiem zleceń przewozowych.

Oczywiście prognozowanie odległej przyszłości rynku w obecnej sytuacji jest niezwykle trudne, dlatego też właścicieli firm zapytaliśmy wyłącznie o wyniki ich przedsiębiorstw w marcu. Już teraz można zauważyć duże spadki.

Zdecydowana większość firm już teraz zamierza podjąć działania antykryzysowe. Pierwszym wyborem w tym zakresie jest ograniczanie inwestycji w rozwój firmy. Na ten moment tylko co trzecia firma deklaruje redukcję płacy pracowników. Popularnym wyborem było też ograniczenie lub zamknięcie części działalności.

Z powyższą kwestią wiąże się również trudny temat konieczności dokonywania zwolnień pracowników. Już teraz myśli o tym co trzecia firma. Tylko 5% badanych na ten moment nie rozważa zwolnień.

Choć w rządowym projekcie Tarczy Antykryzysowej mogą jeszcze zajść zmiany, już teraz zapytaliśmy właścicieli firm o ich opinię na temat programu (jego wstępny zarys był powszechnie znany w momencie uruchomienia ankiety). Jak widać, branża transportowa nie jest usatysfakcjonowana propozycjami rządu.

Wyniki ankiety dla kierowców

Czy zawodowi kierowcy czują się bezpiecznie wykonując swoją pracę? Nie, jednak zdecydowana większość z nich nie rezygnuje z wykonywania obowiązków w tym trudnym czasie. Tylko 3% naszych ankietowanych wskazało, że nie odczuwa zagrożenia związanego z pandemią. Prawie 70% odczuwa je w co najmniej znacznym stopniu.

Kierowcy nie czują się bezpiecznie, ale w większości zostali wyposażeni przez swoje firmy w środki zapobiegawcze. Ponad 60% badanych otrzymało maski, rękawiczki czy inne materiały ochronne. W niespełna połowie firm znajdują się środki dezynfekcyjne w każdym jej dziale. 42% wskazało, że w ich firmach ograniczono bezpośredni, fizyczny kontakt pracowników biura i magazynu z kierowcami. Jednocześnie jednak, tylko co czwarty kierowca zadeklarował, że otrzymał instrukcje postępowania w obecnej sytuacji oraz informacje dotyczące użytkowania środków ochronnych. Martwi także fakt, że ponad 20% kierowców stwierdziło, że w ich firmie nie zostały wprowadzone żadne działania zapobiegawcze w związku z pandemią.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, sądząc po wynikach naszej ankiety, większość kierowców nie decyduje się na przerwanie pracy w tym trudnym momencie. Tylko co dziesiąty badany stwierdził, że jego firma ma obecnie duże problemy z pracownikami, odmawiającymi podjęcia pracy.

Kierowcom zadaliśmy także pytania dotyczące stricte działalności firm, w których pracują. Jak widać nie mają oni wątpliwości, że pandemia oznacza spadek liczby usług na rynku transportowym. Mimo wszystko część ankietowanych nie traci optymizmu.

Jak powszechnie wiadomo, kierowcy patrzą na działalność firm, w których pracują z nieco innej perspektywy niż ich właściciele. Ich zdaniem, o wiele mniej firm ograniczyło swoją działalność w związku z pandemią wirusa. Bazując na tym wyniku można odnieść wrażenie, że kierowcy mogą być nieświadomi skali problemów dotykających obecnie branżę. Nie jest to oczywiście zarzutem, lecz raczej rynkową obserwacją. Taka opinia kierowców może wynikać z tego, że zwykle są oni nieco oddaleni od problemów biura, w którym kumulują się wszystkie informacje. Powyższa obserwacja jest też sugestią dla właścicieli firm transportowych, aby prowadzić skuteczniejszą wewnętrzną komunikację.

Wyniki ankiety dla pracowników biura / magazynu / eksploatacji

Nasi ankietowani stwierdzili, że w ich firmach dostępność środków ochronnych takich jak środki dezynfekcyjne czy maseczki lub rękawiczki ochronne jest wysoka (ponad 70% badanych). Większość firm wprowadziła także ograniczenie spotkań pomiędzy pracownikami oraz zakazy wizyt osób nieuprawnionych w firmie.

Pracownicy nie mają wątpliwości, że ich firmy czeka duży spadek liczby zleceń.

Opinie pracowników na temat spadku liczby zleceń oraz tego, jak kryzys przekłada się na wykorzystanie pojazdów pracujących w firmach były zbieżne z punktem widzenia właścicieli przedsiębiorstw transportowych.

Oczywiście pracownicy nie zawsze dysponują pełną wiedzą na temat działań planowanych przez właścicieli, niemniej mogą mieć na ten temat uzasadnione zdania. Jak widać na poniższym wykresie, wielu pracowników obawia się, że ich firmy w pierwszej kolejności, walcząc z kryzysem, obniżą ich płace.

Pracownicy, podobnie jak właściciele firm, nie są zbyt optymistycznie nastawieni do planowanego wsparcia przedsiębiorstw przez rząd w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej:

Przejdź do wypełnienia ANKIETY >>