Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej ZUS, od 16 maja br. w dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba wykazywać kod wykonywanego zawodu.

Podawany na dokumentach ZUS ZUA i ZUS ZZA kod wykonywanego zawodu powinien być zgodny z klasyfikacją zawodów, która określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) – link do strony zewnętrznej.

Więcej szczegółów na stronie ZUS pod linkiem:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/od-16-maja-w-dokumentach-zus-zua-i-zus-zza-trzeba-wykazywac-kod-wykonywanego-zawodu/3992176

 

*Więcej informacji na strefie członkowskiej TLP.

Opracowała:

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego