Aktualne niemieckie rozporządzenie (Coronavirus-Einreiseverordnung – CoronaEinreiseV) obowiązujące od 14.01 br. ciągle przewiduje zwolnienie z rejestracji (zgłoszenia wjazdu na terytorium Niemiec) osób przewożących towary i ludzi w transporcie drogowym, kolejowym, morskim i lotniczym w związku z wykonywaniem obowiązków, przy zachowaniu odpowiednich standardów higieny i reżimu sanitarnego, w przypadku wjazdu do Niemiec z obszaru podwyższonego ryzyka (par. 2 ust.1 pkt 4 rozporządzenia).

Polska obecnie jest w grupie krajów o podwyższonym ryzyku, więc obowiązek zgłoszeniowy przy wjeździe z Polski do Niemiec nie jest wymagany. 

Zostało natomiast zlikwidowane zwolnienie z obowiązku rejestracji w przypadku, gdy wjazd następuje z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa lub z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń. Aktualnie za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z mutacjami wirusa Instytut Roberta Kocha uznaje Wielką Brytanię, Irlandię, RPA i Brazylię.

Zgłoszenia wjazdu należy dokonać na stronie:  www.einreiseanmeldung.de (dostępnej w języku polskim). W przypadku problemów ze złożeniem cyfrowej deklaracji wjazdu należy wypełnić deklarację zastępczą.

Deklaracja wraz z rozporządzeniem dostępne są na naszej strefie członkowskiej.  

 

*Więcej bieżących informacji na strefie członkowskiej TLP.

 

Opracowała:
Katarzyna Piechowska-Strumik
Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP