ZGROMADZENIE OGÓLNE TLP 2021 – ZMIANY W KLUCZOWYM ORGANIE STATUTOWYM ORGANIZACJI

ZGROMADZENIE OGÓLNE TLP 2021 – ZMIANY W KLUCZOWYM ORGANIE STATUTOWYM ORGANIZACJI

Za nami kolejne Zgromadzenie Ogólne członków TLP, które przyniosło ważne zmiany w kluczowym organie statutowym organizacji.

Zachowując najwyższe środki ostrożności związane z nadal obowiązującym stanem epidemii, spotkanie zostało zorganizowane w formule online. Mamy jednak nadzieję, że to ostatnie zgromadzenie przeniesione do świata cyfrowego, zaś kolejne odbędą się już w tradycyjnej, stacjonarnej formule, tak docenianej przez przedstawicieli firm członkowskich.  Tą nadzieję podzielają również członkowie TLP, którzy liczą na powrót czerwcowych spotkań, które przepełniały długie merytoryczne rozmowy i czas na integrację w luźniejszej atmosferze.

Rozpoczynając posiedzenie Prezes TLP Maciej Wroński podsumował najważniejsze działania organizacji w ostatnich miesiącach zarówno te związane z bezpośrednim wsparciem firm członkowskich, jak i aktywności o charakterze lobbingowym w kraju i na forum Unii Europejskiej. Zarysował również najważniejsze wyzwania, jakie czekają rynek w najbliższych miesiącach. Następnie Eliza Misiejuk, członek rady TLP przedstawiła podsumowanie z działań rady w roku 2020.

Nad aspektami prawnymi Zgromadzenia czuwał mec. Kacper Grzybowski, który przeprowadził elektroniczne głosowanie nad uchwałami oraz wybory uzupełniające do Rady TLP. Największe poparcie w wyborach zdobył Paweł Rymarowicz reprezentujący Grupę Raben, który dołącza do grona Rady TLP.

Podczas pierwszego spotkania w uzupełnionym składzie Rada wyłoniła nowego przewodniczącego, którym został Piotr Rutkowski z firmy Targor-Truck. Dołączamy się do gratulacji!

 

Rada TLP 2021

 

Piotr Rutkowski
Przewodniczący Rady TLP
Targor-Truck

 

 

 

Ireneusz Frankowski
Członek Rady TLP
Miratrans

 

 

 

Rafał Kwiecień
Członek Rady TLP
Regesta

 

 

 

Piotr Magdziak
Członek Rady TLP
Magtrans

 

 

 

Eliza Misiejuk
Członek Rady TLP
Schavemaker

 

 

 

Paweł Rymarowicz
Członek Rady TLP
Raben Group

 

 

 

Karol Zaborowski
Członek Rady TLP
Konig Trans Speditio

 

 

 

 

 

Translate »