W związku z planowaną zmianą stawek opłat drogowych w Niemczech zamieszczamy projekt rządu federalnego „Trzeciej ustawy zmieniającej przepisy dotyczące opłat drogowych”, zgodnie z którym od 1 grudnia br. opłaty drogowe od samochodów ciężarowych na niemieckich drogach ulegną zmianie – wysokość stawek ma uwzględniać dodatkową, częściową stawkę opłat za emisje CO2 związane z transportem drogowym.

Planowane zmiany, jak wcześniej informowaliśmy, są konsekwencją przepisów tzw. dyrektywy o eurowiniecie, czyli dyrektywy 2022/362 w sprawie zmiany dyrektyw 1999/62/WE, 1999/37/WE i (UE) 2019/520 w odniesieniu do pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy (https://tlp.org.pl/dyrektywa-o-eurowiniecie-zmieni-diametralnie-stawki-oplat-drogowych-i-raczej-nie-bedzie-taniej/).

Zamieszczamy także zestawienie przewidywanych stawek opłat od samochodów ciężarowych od 1 grudnia br., przedstawionych w projekcie ww. ustawy.

Proces legislacyjny ww. niemieckiej ustawy zmieniającej przepisy dotyczące opłat drogowych się jeszcze się nie zakończył. Będziemy informować na bieżąco w tej sprawie. 

Katarzyna Piechowska-Strumik

Dyrektor ds. Wsparcia Członkowskiego TLP