Aktualności

W ostatnim czasie na rynku usług transportowych obserwujemy, że od kierowców przewożących towary niebezpieczne w cysternach, wykonujących czynności napełniania i opróżniania takich cystern, przy wjeździe na terminale przeładunkowe oraz stacje nalewcze, wymagane jest okazanie zaświadczenia kwalifikacyjnego,...

Zapraszamy do zapoznania się z prelekcją Prezesa TLP Macieja Wrońskiego z konferencji Transport Manager TRANSPORT 4.0 SUMMIT. Od lutego 2022 r., w związku z wchodzeniem w życie kolejnych unijnych regulacji związanych z Pakietem Mobilności, nastąpi skokowy wzrost...

W ubiegłym tygodniu TLP uczestniczyło w jubileuszowej konferencji LOGDAYS 2021, gdzie omawialiśmy postulaty, strategie i działania prawotwórcze Europejskiego Zielonego Ładu, które będą wprowadzane w Polsce i w UE przez najbliższe 30 lat. Zwracaliśmy uwagę, że wobec postępujących,...

Translate »