Aktualności

Przekazujemy poniżej informację otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury w sprawie wprowadzenia nowych przepisów na terenie Rosji dotyczących obowiązku opłacania kar pieniężnych za naruszenia przepisów ruchu drogowego popełniane na terytorium Federacji Rosyjskiej. Rosyjska Państwowa Inspekcja Ruchu Drogowego informuje przewoźników...

Na podstawie informacji udostępnionych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, przekazujemy informację przekazaną przez Komisję Europejską odnośnie tymczasowych wyłączeń ze stosowania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, które zostały udzielone zgodnie z art. 14.2...

Translate »