Aktualności

28-29 października br. obradowała kolejna w tym roku polsko-białoruska komisja mieszana ds. międzynarodowych przewozów drogowych. Strona białoruska wnioskowała o przydzielenie dodatkowej kwoty zezwoleń jeszcze na rok 2019 oraz elastyczne podejście do kwestii wykorzystywania tych dokumentów. Przewodniczący polskiej...

Translate »