Hompage News

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedłuża automatycznie ważność dokumentów uprawniających do legalnego pobytu cudzoziemców. To duży...

Przedstawiamy cząstkowe wyniki ankiety przygotowanej wspólnie przez Transport i Logistyka Polska oraz TruckFocus. Celem badania jest ocena skali utrudnień, z którymi mierzy się branża transportowa w związku ze światową pandemią koronawirusa. Jeśli jeszcze nie wypełniłeś ankiety możesz to zrobić przechodząc tutaj. Wyniki ankiety dla...

Kolejne działanie Transport i Logistyka Polska okazało się efektywne. Polski Rząd odpowiadając na apel TLP o przystąpienie do umów wielostronnych M324 i M325, sporządzonych na podstawie przepisów Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), przystąpił do pierwszej z tych umów. Przypomnijmy, że...

Brak terminowych płatności za wykonywane usługi transportowe to jedna z największych bolączek niezwykle utrudniających funkcjonowanie przewoźników nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W dobie kryzysu wywołanego rozprzestrzenianiem się Covid-19 taki proceder jest szczególnie uciążliwy i może prowadzić do upadłości setek,...

Nawiązując do publikacji w mediach, wypowiedzi podczas różnorodnych konferencji prasowych dotyczących ograniczania przemieszczania się obywateli polskich i cudzoziemców przez granicę rzeczypospolitej Polskiej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu...

Konfederacja Lewiatan, której członkiem jest Transport i Logistyka Polska, opracowała ponad 100 stron uwag do rządowego projektu ustawy osłonowej przed skutkami COVID-19 dla gospodarki. W pracach nad uwagami brali także udział eksperci TLP. Do najważniejszych ogólnogospodarczych postulatów KL należy zaliczyć: abolicja wszelkich danin publicznych...

Kilka dni temu apelowaliśmy do największych spółek paliwowych w Polsce o udostępnienie infrastruktury sanitarnej dla kierowców transportu drogowego. Otrzymaliśmy pierwszą odpowiedź w tej sprawie. Należąca do grona członków TLP firma LOTOS Paliwa jako pierwsza oficjalnie zapewniła, że wszystkie toalety na stacjach benzynowych są...

Ubocznym skutkiem Pandemii COVID-19 na skutek będzie utrata ważności zaświadczeń ADR kierowców oraz świadectw przeszkolenia doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych osób, których uprawnienia zawodowe stracą ważność w tym okresie. Innym skutkiem będzie utrata ważności świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Aby...

W niedzielny poranek w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu odnotowano silne trzęsienie ziemi, w wyniku którego uszkodzonych zostało wiele budynków, ulice są pełne gruzów, w niektórych częściach miasta doszło do lokalnych pożarów. Uszkodzeniu uległ również szpital, wojsko próbuje zbudować tymczasowe szpitale polowe. TLP prosi o...

KIEROWCY WRACAJĄCY DO POLSKI INNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTU ZWOLNIENI Z KWARANTANNY! TLP już od momentu opublikowania przepisów o kwarantannie wielokrotnie apelowała o zwolnienie z obowiązkowej 14 dniowej izolacji kierowców, którzy wracali do Polski innymi środkami transportu czy to w celu odbioru tygodniowego odpoczynku lub rekompensaty,...

Z dosyć dużym zaniepokojeniem i zdumieniem przyjęliśmy wiadomość, że pomimo szalejącej na całym świecie pandemii COVOD-19, której skutki gospodarcze w coraz większym stopniu odczuwa cała europejska gospodarka, a branża transportu drogowego w szczególności, Rada Unii Europejskiej kontynuuje prace nad Pakietem mobilności nr 1,...

Translate »