Home-News

Zakończyła się kilkugodzinna wideokonferencja szefów państw i rządów krajów członkowskich, Komisji Europejskiej oraz Przewodniczącego Rady Europejskiej Ch. Michel dotycząca wspólnych działań w zakresie zwalczania COVID19. Zdefiniowano kluczowe priorytety wśród których znalazło się zapewnienie płynnego przepływu towarów. Ponadto...

Translate »