Home-News

Na podstawie informacji udostępnionych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, przekazujemy informację przekazaną przez Komisję Europejską odnośnie tymczasowych wyłączeń ze stosowania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, które zostały udzielone zgodnie z art. 14.2...

Translate »