Home-News

Międzynarodowy transport drogowy jest polską branżą, która po 2004 roku odniosła największy sukces na unijnym rynku. Nasi przedsiębiorcy wykonują ponad ¼ wszystkich transgranicznych przewozów w Europie, zajmując bezapelacyjne pierwsze miejsce wśród wszystkich europejskich przewoźników. Nasza pozycja...

W ostatnim czasie na rynku usług transportowych obserwujemy, że od kierowców przewożących towary niebezpieczne w cysternach, wykonujących czynności napełniania i opróżniania takich cystern, przy wjeździe na terminale przeładunkowe oraz stacje nalewcze, wymagane jest okazanie zaświadczenia kwalifikacyjnego,...

Zapraszamy do zapoznania się z prelekcją Prezesa TLP Macieja Wrońskiego z konferencji Transport Manager TRANSPORT 4.0 SUMMIT. Od lutego 2022 r., w związku z wchodzeniem w życie kolejnych unijnych regulacji związanych z Pakietem Mobilności, nastąpi skokowy wzrost...

Translate »